Jaké hrůzy se děly na Býčí skále?

Jedna z největších archeologických záhad na našem území se týká jeskynního komplexu zvaného Býčí skála v Moravském krasu. Archeolog Jindřich Wankel zde našel neuvěřitelné nálezy, které ale otevřely řadu otázek. Odpovědi na ně dodnes neznáme.

 

To místo je opředeno mnoha pověstmi. Prý se tu ztrácejí lidé, objevují se zde duchové, v noci planou ohně… Na těchto bájích je zřejmě pramálo pravdy, ovšem realita a vědecky doložená fakta jsou ještě děsivější.

Archeolog Jindřich Wankel zde našel v letech 1871–1873 četné nálezy koster, zbraní, zbytku kovem zdobeného vozu, ale také šperky, sošky a další umělecká díla. Vše pocházelo z doby kolem 5. století před naším letopočtem. Kostry byly nejrůznějším způsobem přelámány a jejich části rozmetány. Podle všeho šlo o velkolepý pohřeb velmože, kterého na onen svět následovala i čtyřicítka dalších lidí, převážně žen. Smrt byla krutá, sekali jim hlavy, utínali ruce, způsob obětování na kamenný oltář byl mimořádně brutální. Smrti neunikli dokonce ani koně.

Kromě krvavých orgií však archeology zaujalo ještě něco. Hlouběji v jeskyni byla objevena poměrně dobře vybavená dílna na zpracování kovů umožňující pokročilou kovovýrobu. Že něco takového existovalo na území České republiky 500 let před Kristem, zcela šokovalo odborníky. Některé předměty byly zpracovány velmi pokročilou technologií, což neodpovídalo dosavadnímu obrazu, který o schopnostech tehdejších lidí obecně panoval.

Každopádně jeskyně se vryla do paměti lidí spíše gigantickou hekatombou a strašlivým vražděním, ke kterému zde podle Wankela došlo. Přesto se objevily i další hypotézy, které celý obraz hromadné vraždy zpochybňují. Proč by se velmož nechával pohřbívat vedle jakési dílny? Podobné obřady se děly v hrobkách. A vyspělé předměty prostě nemohly být vyrobeny zde, ale nejspíš někde ve Středomoří. Co tedy s tím? ¨

Předměty z naleziště jsou ve Vídeňském přírodopisném muzeu

Předměty z naleziště jsou ve Vídeňském přírodopisném muzeu

 

Podle konkurenční hypotézy se zde usadilo několik velkých obchodnických rodin z jihu. Jeskyni zřejmě nějakou dobu obývaly. Pak je přepadly a vybily místní loupeživé kmeny. Podle jiných názorů zde dokonce došlo k jakémusi výbuchu, který všechny pohřbil a kostry rozmetal. Jenže i tyto názory mají velké trhliny. K výbuchu podobné síly zjevně nemohlo dojít uprostřed vlhké jeskyně, není jasné, proč byl k přepadení nutný zdobený vůz ani co tam dělal oltář. A pak se objevil i názor, že zkrátka do jeskyně házeli ostatky mrtvých z obětních obřadů, vojáků, otroků, příbuzných, zvířat, zkrátka všeho, co si doba žádala. Jenže vše jsou to jen spekulace a definitivní rozřešení chybí. Navíc za druhé světové války Němci postavili v jeskyni podzemní továrnu, čímž celou lokalitu pro jakékoliv další archeologické výzkumy definitivně zničili. Dnes je celé místo uzavřeno, přestože podle jedné z pověstí za jasných nocí z jeskyně vychází podivný umrlčí průvod a z rána se do ní zase vrací.

Extrastory