Zámek Litomyšl

Zámek Litomyšl

Enigma pěti G

Na zdi renesančního zámku, po pravé straně v rohu druhého poschodí, je mezi ostatními zajímavými nástěnnými malbami vyobrazena postava v kroji ze 16. století se zvířetem podobným kočce ovinutým kolem krku. Rytíř má nad sebou namalováno pět písmen G. Je to dávná záhada, která dosud nebyla rozřešena. Předpokládá se, že jsou to začátky slov. Pověst praví, že kdo rozluští toto enigma, najde ukryt poklad. Tajemné nápisy jsou také ve věži.

Propadlá hraběnka

V zámku se zjevoval přízrak zlé hraběnky, která zde kdysi žila. Jednou si prý nechala zhotovit šaty z pečiva, a když v nich poprvé vyšla na procházku, byla starou žebráckou prokleta. V tom okamžiku se propadla do hlubin. Stalo se to uprostřed zámeckého nádvoří, u mříže, do níž se svádí dešťová voda.

Zámek je zapsán na Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO jako příklad středoevropské šlechtické rezidence z období renesance.Litomyšlský zámek byl postaven v letech 1568 až 1581 jako reprezentační rodinné sídlo nejvyššího kancléře Království českého Vratislava z Pernštějna a španělské šlechtičny Marie Manrique de Lara. Výstavbou byli pověřeni císařští stavitelé Giovanni Battista Aostalli a Ulrico Aostallis a na výzdobě zámku (psaníčková a figurální sgrafita na fasádách a štítech a s dvěma velkými bitevními scénami na hlavním nádvoří) se převážně podíleli italští mistři. 

Zámek je jednou z nejkrásnějších renesančních staveb střední Evropy. Po požáru v roce 1775 bylo mimo jiné v letech 1796 – 1797 vybudováno zámecké divadlo, jehož jedinečný soubor jevištních dekorací provedl vídeňský dvorní malíř divadelních kulis Josef Platzer. 

Na zámku v Litomyšli si lze vybrat ze čtyř prohlídkových tras:

  • I. prohlídkový okruh představí unikátní zámecké divadélko, figurální sgrafita a reprezentační sály.
  • II. prohlídkový okruh vás provede hostinskými pokoji a krásnou zámeckou kaplí.
  • III. speciální prodloužená prohlídka – to je prohlídka celým zámkem! Uvidíte jak divadélko a reprezentační pokoje, tak i zámeckou kapli a hostinské a ubytovací prostory a samozřejmě i krásné figurální sgrafito.
  • IV. prohlídkový okruh – zde budete seznámeni s expozicí historických klavírů a dochovaných kulis ze zámeckého divadélka.
  • v září 2017 byla znovu zpřístupněna (po mnoha letech restaurování) Malá jídelna, která je nyní součástí klasických prohlídek zámku – trasy Reprezentačními sály a divadlem i prodloužené trasy Celým zámkem.

Dále zámek nabízí možnost koncertů na objednávku v zámeckém divadélku nebo kapli a svatby v zámecké kapli. Po předchozí domluvě je zámek otevřen také v zimním období. Po předchozí domluvě je zámek otevřen také v zimním období.