Katova ulička je v Kadani: Bloudí tu duch kata a jeptišky!

Mráz po zádech jezdí již při samotném vkročení do Katovy uličky v Kadani. Je úzká, dokonce nejužší v Česku, a tmavá. Kat tudy procházel na náměstí, kde se konaly popravy. A do zdi tam byla prý zaživa zazděná jeptiška.

Ulička spojuje Špitálské předměstí s centrem starého města. Kat uličkou procházel pro odsouzené na radnici na dnešní náměstí 1. máje. Tam stála šibenice a konaly se popravy. Na náměstí byl také pranýř a kolo k lámání údů. Proč je tak úzká? Původně byla vystavěna jako odpadní stoka přebytečné vody z kašen na hlavním náměstí, kterou odváděla do Bystřického potoka. A plnila také úkol obranný, při ohrožení města byla rychlou spojnicí městského centra s hradebním parkánem. Pověst praví, že v uličce byla zaživa zazděna rouhavá jeptiška, která tu vždy o půlnoci straší s posledním kadaňským katem Ignácem Kaylem, jenž bydlel koncem 18. století v nedalekém Katově domě (č. p. 190). „Kat, když zrušili hrdelní právo, léčil lidi,“ řekl místní patriot Jindřich Tengler (64) a ukázal, že dospělý muž v uličce rekordmance ani nerozpaží ruce.

Hodná zjevení
Jeptiška s posledním katem Ignáce – obrovským starcem v rudém oděvu, se v uličce v noci zjevují. Povídají si spolu a jejich rozmluvy mohou nepřipravené kolemjdoucí děsit. Mají-li dobrý úmysl, bát se nemusí, pocestným pomáhají. Naopak pobudy a výtržníky trestají.

Katovna
Tady dožil kat Ignác jako léčitel. Po skončení popravčího řemesla, když před dvěma sty lety bylo v Čechách zrušeno hrdelní právo, na zahrádce pěstoval různé byliny a uzdravoval lidi i zvířata. Zemřel jako stoletý a pro jeho oblibu na sklonku života, je považován za ochránce města.

Ulička rekordmanka
Katova ulička byla v roce 2007 zapsána do České knihy rekordů jako nejužší ulička v České republice. Je dlouhá 51 metrů, šířka na nejužším místě je 66,1 centimetru.