Tajemná zednářská zahrada v lednickém parku

Součástí lednického parku je dosud neznámá takzvaná zednářská zahrada. Zahradníci ji objevili teprve nedávno. Když porovnali letecké snímky a původní plán parku, zjistili, že stromy vytvářejí obrazce. Dvě století starou koncepci parku má pomoci oživit prořezávka zeleně, která by znovu zvýraznila staré linie a symboly.

Lesík, který leží mimo hlavní turistické trasy Lednicko-valtického areálu, není na první pohled ničím nápadný. Přesto se právě tady skrývá stará zednářská zahrada, kterou si ledničtí páni nechali podle tehdejší módy vybudovat.  Zahradníci tuto mystickou část objevili teprve nedávno. Když porovnali původní plány parku s jeho aktuálním leteckým snímkem, zjistili, že stromy v lese odpovídají původním obrazcům nakresleným v dvě stě let starém plánu. Stromy byly vysázené do kruhů, kosočtverců i mnohoúhelníků, každý tvar měl svou symboliku. 

V řadě šlechtických zámeckých parků té doby se objevuje různá zednářská symbolika, tedy ornamenty, které imitovaly nebo symbolizovaly zednářské dílo. Je pravda, že některé prvky, které máme v lednickém parku, se objevují i na stěnách zednářských lóží. Proto se usuzuje, že tato část zahrady bývala zednářská. Lednické pány lákala na zednářské zahradě především mystika, zednářství bylo navíc v jejich době populární. „Bylo to takové tajemné místo, kde se možná odehrávaly rituály, které byly součástí programu. 

Zednářská zahrada se jednou do roka zjeví i oku běžného návštěvníka. „Jednou za rok rozkvetou jírovce, které nám vymezí starou zahradu, která je skytá,“ potvrdil Krejčiřík s tím, že 12. května bude moci zahradu při mimořádné prohlídce spatřit i veřejnost. Správci parku ji plánují ozářit loučemi, návštěvníky zahradou provedou i s historickým výkladem.

Zednářství je opředené řadou mýtů: Podle takzvané Chrámové legendy se zednářství odvozuje od Hirama Abiffa, stavitele Šalamounova chrámu, podle jiné hypotézy se svobodní zednáři měli snažit navázat na odkaz řádu templářů, který byl zrušen 13. října 1307 na příkaz krále Filipa IV. a papeže Klementa V. Svobodné zednářství je velmi oblíbeným tématem příznivců nejrůznějších konspiračních teorií.

https://www.zamek-lednice.com/cs/fotogalerie/5130-park

Zdroj: Wikipedia  a ČT