Tajemné putování Prahou, nejtajemnější ulice

Existuje ve skutečnosti něco takového, jako jsou strašidla a tajemné domy? Řada lidí tvrdí, že ano. Vydejme se proto na malé putování Prahou a navštivme spolu místa, jež jsou i dnes známá tím, že tu dochází k něčemu strašidelnému a záhadnému.

Nejlépe je vydat se na procházku večer, až vše utichne, protože tehdy lze naplno vnímat tajuplné jevy i pavučinu záhad a běsů.

Přízrak muže s pytlem
V Karlově ulici se zjevuje tajemný přízrak. Podle pověsti to prý býval chorobný lakomec. Když jednou vypukl nedaleko požár, odmítl pomáhat hasit a raději běžel domů zachraňovat své peníze. Nacpal si je do pytle a běžel s nimi do bezpečí. Když ale doběhl do Karlovy ulice, chytil se náhle za srdce, padl k zemi a na místě zemřel. Od té doby pokaždé, když v Praze někde hoří, je možné spatřit postavu muže s pytlem na zádech, jak běží Karlovou ulicí ke Karlovu mostu. Několikrát byl údajně viděn i v současnosti, jak prchá temnou nocí.

Sálající jáma v domě
Naší pozornosti by neměl uniknout například dům na rohu Prokopské ulice a Maltézského náměstí. Když byl stavěn, narazli zedníci na hlubokou jámu zamaskovanou kamením a hlínou. Z jámy sálalo velké teplo. Prý uvnitř hořel tajemný oheň. Ještě za první republiky vyprávěla majitelka domu, že je  v domě v zimě krásné teplo, nefungují tam hodiny a v létě je tam příšerné vedro.

Vysvobozený duch
Další přízrak je zaznamenán v kronikách. Vysvobodil jej jistý muž, který se s ním potkal v ulici Na Poříčí jednou v noci, když se vracel z restaurace. Dali se spolu do řeči, načež oba v družné zábavě došli až před dům. Tam se rozloučili. Muž mu srdečně poděkoval za doprovod a řekl: „Aby tě za to Pán Bůh pozdravil, kamaráde.“ A tak se přízrak konečně po několika stoletích šťastně dočkal vysvobození.

Kovová obruč proti démonům
Vašemu zájmu by neměl uniknout ani dům V Mostecké ulici, kterému se říkalo U Mouřenína. Pod jeho základy se prý rozprostírá ohromný kovový prstenec, který zabraňuje průchodu ďábelských bytostí na náš svět.

Dračí vejce v domě
Další dům, který stojí za probádání, se nachází v Jánské ulici čp. 8, v jehož základech se podle pověsti vylíhne dračí vejce. Má se však vylíhnout až za tisíc let. Toto dračí vejce hledalo už několik badatelů, ale zatím marně. Dokonce po něm pátral prý i slavný akademický malíř Zdeněk Burian.

Sněmovní ulice
Ve Sněmovní ulici je možné potkat v noci po půlnoci podivné zjevení. Jde o majitele domu zvaného U Turkovy hlavy. Byl to lakomec, který neměl nikoho rád, jen své peníze a téměř nevycházel z domu. Ze strachu před zloději svůj poklad nakonec zazdil a od té zdi se ani nehnul. Nakonec u svého pokladu i zemřel. Ale ani po smrti se nemohl od svého bohatství vzdálit a hlídal jej nadále. Když měl být před časem dům přestavěn, všiml si noční hlídač tohoto domu, že se zjevení stále dotýká rukou jedné stěny. Jakmile byla zeď zbourána, byla tu nalezena truhla plná peněz. Poklad byl proto předán do muzea. Hlídač však dlouho nežil. Podle zpráv měl jednoho večera záhadně spadnout ze schodů a zlámat si vaz.

Hroby tří alchymistů
Neméně zajímavý je malostranský kostel sv. Tomáše. Za časů císaře Rudolfa II. byl totiž tento kostel dvorní modlitebnou. V této sakrální památce mají být hroby tří alchymistů. Jeden má údajně patřit i věhlasnému Edwardu Kelleymu.

Zohavený vyvolávač duchů
V Celetné ulici v domě U Černé Matky boží se nacházejí energetické dráhy velké síly. V tomto místě vyvolával navíc jistý spiritista duchy, až z toho zešílel. Jednoho rána bylo pak jeho tělo nalezeno zohavené v Templově ulici. Nikdo neví, co se mu vlastně tehdy stalo.

Prchající duch vrátného
V Kaprově ulici se zjevuje přízrak vrátného z tamní budovy studentské koleje. Jednalo se o velice zlého člověka, který na studenty donášel rektorovi. Studenti se nakonec mezi sebou domluvili, vrátného chytili a zavlekli do sklepa, kde mu sdělili, že bude potrestán. Vrátný to však nevydržel a zemřel. Od té doby vždy, když nastane půlnoc, je možné spatřit podivnou postavu muže v dlouhém plášti, jak utíklá Kaprovou ulicí.

Vzácný drahokam ve zdi
V domě U Mariánského obrazu, nebo také U zlatého kohouta, je prý ukryt velký opracovaný drahokam, mistrovské práce. V jeho kresbě je podoba císaře Rudolfa II. Když však císař zemřel, zlatník se bál a proto jej v domě někde zazdil. Drahokam hledali za okupace i nacisti, avšak marně.

Tajemný oheň nedaleko kostela
Nedaleko kostelíka sv. Vavřince na Petříně je možné spatřit v noci podivný oheň, který sám bez cizí pomoci vzplane a poté po několika minutách sám zase zhasne. Nezůstane po něm žádná stopa. Podle dochovaných zápisů zde měl být původně v dávných dobách pohanský háj a obětní oltář. Lidé tam prý tehdy rozdělávali oheň, v němž spatřovali tváře svých zemřelých. Ještě dnes, když se do tajemného plamene podíváte, můžete vidět tváře našich pohanských předků.

Palác Kinských na Staroměstském náměstí
Ještě dnes je možné slyšet v noci nářek batolete, který se nese z paláce Kinských. Jde o duši dítěte, které bylo při stavbě zazděno do základu paláce, aby se stavba zdařila. Jelikož dítě nebylo pokřtěno, nemůže najít klid a pláčem volá svoji matku. Staviteli paláce se tenkrát nedařilo. Věřil na zlé duchy, které chtěl vypudit. Od chudých rodičů proto koupil malé dítě a zazdil jej do základů paláce. Stavba se od té doby dařila. Jen ta duše dítěte tam zůstala…

Rudé kameny v katakombách
Týnského chrám je opředen také řadou záhad, snad již z dob svaté Ludmily. Proslulé zdejší katakomby v sobě údajně ukrývají v podzemní kapli sedm velkých rudých kamenů. Ty Ludmile daroval jistý obchodník z Palestiny.

Zázračná rostlina černých cizinců
Ve Sněmovní ulici v domě U Malířů byla zahrádka, v níž rostla opojná rostlina, kterou sem přivezli tajemní černí cizinci. Přinášela zapomnění, léčila nevyléčitelné nemoci a rány i bolesti duše.

Celetná ulice
Několik lidí potvrdilo, že spatřili v Celetné ulici zjevení mladé dívky. Podle dochovaných pramenů se jedná o ducha neslušné mladé dívky. Ta jednou nestoudně pokřikovala na kněze jdoucího právě kolem a on ji napomenul. Dívka se jen rozesmála a obnažila svá ňadra. Najednou se chytla za hrdlo a padla na zem mrtvá. Od té doby tudy chodí, hledá onoho kněze a chce se mu omluvit.

Kam se podělo magické zrcadlo?
V paláci Colloredo Mansfeldských v Karlově ulici se dějí velice prapodivné věci. V jedné místnosti bývalo magické zrcadlo, jež umožňovalo vnímavému člověku, aby spatřil sám sebe, co se mu za rok stane. Traduje se, že někdejší zastupující říšský protektor Heydrich tento pokus učinil a spatřil sám sebe sedícího v havarovaném autě. Za rok zahynul při atentátu. Magické zrcadlo pak zmizelo neznámo kam…