Mystický spolek Psyché v Košátkách

Český okultista a mystik Karel Weinfurter popisuje ve své knize Paměti okultisty zážitek, kdy se mu na zámku v Košátkách zjevil přízrak černé paní. Toto staré šlechtické sídlo, které dlouhá léta náleželo rodu Kolowratů, dodnes poutá pozornost mnohých milovníků záhad a paranormálních jevů.

Nepříliš známý zámek Košátky leží na okraji stejnojmenné obce v okrese Mladá Boleslav.  Základem objektu je mohutná gotická věžovitá tvrz s takzvanou lucernou z 1. poloviny 15. století, postavená pány z Weitmile. Tato pevnostní tvrz stála na rovině a byla proto chráněna ze všech stran vodním příkopem. Objekt byl přes 500 let ve vlastnictví rodu Kolowratů, kteří ho přestavěli do dnešní podoby. V  roce 1924 zámek prodali a novými vlastníky se stali sourozenci Otakar a Arnošt Čapkovi.

Karel Weinfurter (1867–1942)

Karel Weinfurter (1867–1942)

Ve stejné době se bratři Čapkovi seznámili s věhlasným českým spisovatelem a okultistou Karlem Weinfurterem a spolu s ním v roce 1929 založili mystický spolek  Psyché. Na zámku Košátky pak prováděli duchovní cvičení, která odhalila tajemné jevy uložené ve starých zdech a proudech času.

Sám Weinfurter byl silným médiem a ve své knize Paměti okultisty popsal zjevení černé paní na zámku Košátkách. Spatřil ji jako ducha v černém dlouhém závoji, bloudícího v komnatách zámku stále dokola. V noci byly slyšet její kroky nebo šustění šatů a otevírání dveří.  Samotný přízrak černé paní je jakousi obdobou známějšího fenoménu bílé paní. Nejznámějším přízrakem tohoto druhu je „černá dáma z Darmstadtu“ v Německu, která má být „duchem“ Marianny, manželky bývalého velkoknížete Ferdinanda Hessenského. Zjevuje se v černém závoji a její obličej nese rysy krutosti. Objeví-li se její přízrak na zámku, je předzvěstí smrti některého člena rodu.

V Čechách bylo zjevení přízraku černé paní zaznamenáno také na zámku v Bechyni a Třeboni. Lovci duchů a milovníci paranormálních jevů si vysvětlují tento úkaz jako astrální jemnohmotnou entitu. Jde o energetické otisky lidí, kteří na tomto místě zemřeli převážně krutou a nespravedlivou smrtí.