Stopy komunismu v pražském metru

Některé zakryly prodejní stánky, některé jsou viditelné dodnes. Není totiž možné je úplně odstranit. Ve stanici metra Dejvická je Lenin skutečně věčný. I když jen čučí do elektrických kabelů napájejících místní trafiku. Že nerozumíte?

Pamětníci si jistě vzpomenou, že na stěně u východů do Evropské ulice byl kdysi gigantický reliéf Leninovy hlavy. Hned vedle ní pak pochybující občany usměrňoval Majakovského citát: „Lenin teď víc než dřív žije a bude žít, jsa naším vědomím, silou a zbraní.“ Podobně je zrakům cestujících skryta i mozaika Vítězný únor na Staroměstské a další poněkud abstraktní revoluční motivy rozházené po linkách metra.

 

Vraťme se k osobnostem, na které se již téměř zapomnělo. Busta komunistického primátora Prahy Václava Vacka ve stanici Roztyly zmizela. Podobně dopadl i Jan Šverma v Jinonicích, který je skrytý deskami v rohu vestibulu.

Naopak Julius Fučík v tomto směru dopadl nad očekávání. Z pilíře si dodnes prohlíží hloučky lidí ve stanici Nádraží Holešovice. Asi přežil proto, že je ztvárněn tak rozevlátě, že komunistického novináře moc nepřipomíná.

 

 

 

Metro B, Jinonice

Bývalá stanice Švermova nesla jméno blízkého spolupracovníka Klementa Gottwalda Jana Švermy. Při vstupu na eskalátory na levé straně má kruhovou desku s reliéfem svého obličeje. Dnes roh zakrývají desky.

Metro C, Holešovice

Na úrovni chodníku je u vstupu do metra sloup s kamenným reliéfem hlavy Julia Fučíka od sochaře Stanislava Hanzíka. Na rozdíl od jiných portrétů, tento nebyl zakryt.

Metro C, Roztyly

Důležitým prvkem uměleckého ztvárnění stanice byla busta primátora Václava Vacka od sochaře Miloše Zety a architekta Vlastimila Uhlíře. Dříve byla umístěna v horním vestibulu stanice. Byla odstraněna.

Metro B, Anděl

Stanici budovali sovětští inženýři a umělci. U výstupu na Andělu byla dříve mozaika s motivy z Moskvy. Při stavbě centra byla odstraněna. Na nástupišti je za kolejemi osm bronzových reliéfů. Jeden z nich zobrazuje sovětskou vlajku.

Metro A, Hradčanská

Obklady stěn v horním vestibulu jsou důkazem, že si kapitalismus z dějinných epoch hlavu nedělá. Na jedné stěně jsou socialistické symboly státnosti, na druhé středověké. Prodejní stánky však zakryly právě ty gotické.

Metro A, Dejvická

Dříve se stanice jmenovala Leninova. Stěna mezi dvěma východy na Evropskou ulici byla obtěžkána hlavou V. I. Lenina. Dnes ji zakrývá trafika. Ve vestibulu jsou ještě dvě mozaiky znázorňující plamennou bolševickou revoluci.

Metro A, Staroměstská

Na stěně ve vestibulu je kamenná mozaika vyjadřující Vítězný únor. Měly tu být motivy románské Prahy, ale když se stanice otevírala, nějaký chytrák si všiml, že je zrovna 30. výročí komunistického puče. Dnes před ní stojí trafika.