U osady Slivice bojovala záhadná jednotka SS

Druhá světová válka v Evropě oficiálně skončila 8. května 1945, ovšem na mnoha místech se bojovalo dál. Za poslední „bitvu“ je pokládán střet u osady Slivice u Milína na Příbramsku, který 11. května 1945 vyprovokoval generál Karl von Pückler-Burghauss.Bitva u Slivice byla poslední větší bitvou druhé světové války svedenou na českém území. Podle vzpomínek sovětských vojáků zde docházelo k šíleným situacím v přímém boji. Ani plazící se postřelené německé vojáky nešlo prý zabít normálním způsobem střelbou na „tělo“, definitivně je zastavila jen kulka do hlavy.

Jednotky SS, se v té době nacházely jihovýchodně od Příbrami v oblasti Slivice–Milín–Čimelice, tedy na východ od demarkační čáry. Jejich poloha předznamenala, že měly upadnout do sovětského zajetí. Puckler-Burghauss se i přes tento fakt pokoušel dostat do amerického zajetí, což se mu nepodařilo. Němcům tedy nezbývalo, než se v okolí Slivice opevnit a čekat až si pro ně přijdou. Smyčka se začala rychle utahovat. Německé jednotky se dostávali do bojů střídavě se sovětskými partyzány a členy hnutí odporu, které vedl sovětský kapitán Olesenskij. Došlo ale i ke střetu s předsunutými americkými jednotkami. V posledních fázi boje, který už proti jednotkám generála Burghausse vedla Rudá armáda, docházelo k téměř hororovým situacím.

Podle vzpomínek vojáka Jolkina připomínali němečtí vojáci tzv. nesmrtelné. „ Kousek ode mne se plazil raněný Němec, měli jsme sice nařízeno brát všechny raněné, ale takovéto případy byly důstojníkům většinou jedno. Jeden z našich k němu přiskočil a střelil ho do zad. Němec se sice zkroutil jako červ, ale hýbat se nepřestal. Ten voják do něj vypálil další ránu, ale ten Němec prostě nezemřel“. Všimli si toho i ostatní vojáci. Rudoarmějci podle vzpomínek nemohli dorazit raněné, ani když do nich nasypali zásobník samopalu.  Zabrala až kulka do hlavy. Němci nakonec opouštěli hromadně kryty a pozice a začali se vzdávat, protože je údajně napadali dokonce vlastní ranění vojáci. Šlo o tajný výzkum, drogy?

V roce 1970 byl v Slivici postaven pomník bitvy a od roku 2001 muzeum v Příbrami, armáda České republiky a české kluby vojenské historie každoročně pořádají rekonstrukci bitvy.

MAPA ZDE