Modlivý důl je místo klidu a odpuštění

Modlivý důl je asi kilometr dlouhé romantické skalnaté údolí, hluboce zaříznuté do pískovcových skal pod Slavíčkem a Tisovým vrchem nedaleko od známého skalního hradu Sloupu.

mod

Kdysi zde působili uhlíři, kteří tu vedle milířů měli i smolné pece, v nichž vařili kolomaz. Až v barokní době tu ve skalnatém dole vzniklo půvabné poutní místo, o jehož původu se vyprávěly různé pověsti. Podle jedné z nich tu dobrovolně zemřeli rytíř Jaroslav ze Svojkova s dcerou sládka z Velenic, kteří se velmi milovali, ale rytířovy rodiče jim jejich lásku nepřáli. Jiná pověst vypráví, že tu chlapec ze vsi zabil soka v lásce. 

První obrázek, vypodobňující loučení Panny Marie s Ježíšem, sem roku 1704 přinesl jistý Melzer, pomocník ve svojkovském pivovaru. U obrazu se začali zastavovat pocestní, a časem – jak už to tak bývá – se i o tomto místě začaly vyprávět příběhy o zázračných uzdraveních. V roce 1772 Bůh vyslyšel modlitby paní von Czerwelli ze Svojkova, která pak nechala postavit pro obraz dřevěnou kapli. Počet poutníků pak rychle rostl; původní kapli proto nechala Alžběta hraběnka Kinská zbořit a místo ní dala svojkovským zedníkem Josefem Sacherem vytesat novou kapli přímo do skalní stěny.

Epidemie cholery a obnovení poutí v dole 

K opětnému obnovení poutí do Modlivého dolu došlo až za epidemií cholery v letech 1832 a 1850, kdy sem směřovala prosebná procesí i z České Lípy. V roce 1836 získalo průčelí kaple ozdoby vytesané sloupským sochařem Antonín Wagner. Koncem 19. století byla kaple zasvěcena Panně Marii Lourdské, a její vnitřek byl roku 1903 upraven na lourdskou jeskyni. 

Místo modliteb císaře Ferdinanda V. 

Modlit se sem chodil i bývalý císař Ferdinand V. který bydlel na zámku v nedalekých Zákupech. Po 2. světové válce bylo poutní místo z větší části zničeno, takže dodnes zůstala zachována jen skalní kaple a prázdný výklenek oratoře. Díky divokosti skalnatého údolí v protikladu k silnému duchovnímu náboji kaple je ovšem Modlivý důl stále jedním z nevíce spirituálních míst v kraji.   

Od roku 2016, je po cestě ke kapličce vytvořena nádherná křížová cesta.

Autor:  Marek Řeháček

MAPA ZDE