Mystický hrad nacistů Wewelsburg

V roce 2010 se turistům poprvé otevřel německý hrad Wewelsburg. Ten připomíná temnou minulost Německa spojenou s nacisty a okultismem. Místo si kdysi oblíbil Heinrich Himmler, říšský vůdce SS, šéf gestapa, velitel Waffen-SS, říšský ministr vnitra a organizátor hromadného vyvražďování Židů. Právě na Wewelsburgu pak vybudoval jakousi svatyni příslušníků jednotek SS plnou okultní symboliky.

Místo, kde stojí tajemný hrad Wewelsburg, se stalo důležitým historickým bodem v době, kdy proti sobě bojovaly římské legie a germánské kmeny. Tehdy na tomto vršku údajně stával jiný hrad, ale římské legie ho zničily na potvoru protivníkovi.  Až v roce 1603 začal baron Theodor von Fürstenberg s výstavbou nového objektu. Stavba byla dokončena o šest let později a stala se rekreačním místem, protože své sídlo měl na hradě Neuhaus. Po mnoho let pak Wewelsburg zůstal prázdný a nevyužitý, s výjimkou apartmánu pro katolického faráře.

ww

Ve skutečnosti se uvádí, že nebyl používán až do roku 1925, právě tehdy se začalo uvažovat o jeho rekonstrukci, jinak by se z hradu stala ruina. Než se však začalo něco dělat, uplynulo dalších sedm let. V tomto období začalo na obnově hradu pracovat 80 mužů z jednotky FAD. I nadále docházelo k dohadům, jak vlastně bude konečná rekonstrukce vypadat. Hermann Bartels (Himmlerův architekt) chtěl, aby se z objektu stala Reichsführerschule SS. Měli se tu vyučovat kurzy pravěku, mytologie a archeologie.

Protože i samotná NSDAP, díky dobrým výsledkům voleb, získala velký politický potenciál, začal se i samotný Hitler o hrad Wewelsburg zajímat a tak Himmlera v této iniciativě podporoval.  První návštěvu si stanovil na 3. listopadu 1933 a s projektem na místě souhlasil. V roce 1934 pak podepsal s oblastí Paderborn smlouvu o pronájmu na 100 let. Správcem hradu byl jmenován Manfred von Knobbelsdorff švagr Richarda Waltera Darré tvůrce nacistické pokrevní ideologie), o kterém jsem se již zmiňovala v článku: nacisté a archeologie. Von Knobbelsdorff se nastěhoval do apartmá v jižním křídle společně s manželkou Ilse a dětmi. Mezi jeho funkce patřilo i uzavírání manželství důstojníků SS, ke kterému docházelo také v tomto nacistickém doupěti. Budoucí manželé museli nejprve předložit doklad o árijském původu, který byl podložen rodokmenem. Himmler zároveň zakázal důstojníkům SS křesťanskou svatbu, nepřál si totiž, aby do tohoto společenství zasahovali kněží. Ale navzdory těmto instrukcím se našli i „černé ovce“, které uzavíraly sňatek v křesťanském duchu.

Dnes slouží část hradu jako muzeum, bar a hotel. Nacisté jej ale také nepoužívali jen jako bydlení pro SS nebo společenský objekt, nalézala se zde obrovská knihovna s velkým množstvím studoven, jež každá z nich měla své jméno: grál, král Artuš, Richard Lví srdce, král Jindřich, árijec, Kryštof Kolumbus, Vestfálsko, atd.

ww3

V centru zájmu se ovšem při rekonstrukci stala jižní věž, která byla jádrem svatyně. V průměru měřila 1,27 km a stala se zároveň východiskem pro celý rovnoramenný trojúhelníkový design hradu, k němuž vedla kolmo hlavní příjezdová komunikace. Jedná se o stejnou cestu, jež lemuje velkolepá čtyřřadá alej stromů. Exkluzivní vilová čtvrť pro vysoké představitele SS pak měla stát poblíž kasáren, jihozápadně od hradu. Celá koncepce bydlení pak měla stát na formě roztroušených osídlení s přibližně 3 – 4 jednotkami kolem křižovatek silnic. Obyvatelé z blízkých vesnic museli být vystěhováni, protože se prostě těmto zločincům nehodili do plánu a navíc se z 98% jednalo o katolíky, kteří striktně nesouhlasili s pohanskými rituály, jež se konaly na tomto místě.

Když Spear poprvé ve Vídni ukazoval Hitlerovi plány nového komplexu, byl jeho vůdce zcela ohromen. Dokonce řekl, že se bude jednat o nový Jeruzalém, proto byl také roku 1941 tento objekt pojmenován jako: STŘED SVĚTA.

V roce 1943 musel být projekt dočasně zastaven, dokončena byla pouze slavná jižní věž, zato vrchní patra zůstala nezrekonstruovaná (původně měla sloužit jako shromažďovací hala pro celé sbory SS Gruppenführer). Věž ze spodu
 začínala kryptou, v níž se nacházela nádrž s vodou. Ta ale nakonec po rekonstrukci sloužila jako „sklep“, kde se nacházelo dvanáct sedadel, jako odkaz na krále Artuše. Místo kulatého stolu měl zde být rozdělán věčný oheň. Ve středu sropu pak nechali umístit hákový kříž jako symbol nacistické společnosti. Místnost pak byla na štítku označena jako HIMMLEROVA KRIPTA, protože se měla stát jeho hrobkou. Himmler totiž věřil, že je reinkarnovaný Heinrich I. (první zakladatel středověkého německého státu), proto měl být pohřben vně hradu.

K věži mělo vést i víc než devět metrů vysoké schodiště, které ústilo až do sklepa. Hned v roce 1933 ale úřad zamítl stavební povolení, a tak se začalo stavět „ na černo“. O devět let později předložili plány znovu a tentokrát úspěšně, projekt byl schválen. Himmler na celou výstavbu hradu Wewelsburg vyčlenil ze státního rozpočtu 112 800 říšských marek. Nakonec však Bartels roku 1944, řekl, že projekt bude stát nejméně 250 miliónů marek a na jeho dokončení bude třeba alespoň dvacet let. Stavba byla zastavena a za éry SS již nebyla nikdy obnovena.

30. března 1945 na Velký pátek si Himmler k sobě povolal Heinze Machera. Objednal si u něj zničení Wewelsburgu. Hned na druhý den kolem desáté hodiny dopoledne přijel k hradu Macher společně se třemi džípy. Protože neměl dostatek paliva, musel společně s dalšími muži, jež ho doprovázeli, jít až do sklepení jižní věže a tam nainstalovat výbušniny. Věž byla částečně zničena a oheň poškodil jen vnějšek zdiva. Macher poslal info o požáru Himmlerovi a již v neděli odpoledně byl povýšen na SS Sturmbannführera.

Po válce byl ve sklepení nainstalován umělecký památník připomínající krutost režimu. Místní obyvatele si ovšem přáli, aby ho zase odstranili, protože se tak nestalo, docházelo k častým sabotážím. 29. června 1950 byl hrad znovuotevřen jako muzeum a noclehárna pro mládež. V roce 1973 započal nový dvouletý projekt na záchranu jižní věže a roku 1977 se rozhodlo o obnově celého objektu jako válečného monumentu. K otevření došlo 20. března 1982.

MAPA ZDE

Zdroj: https://www.lovecpokladu.cz 

www.germaniainternational.com

www.germandaggers.info

www.philipcoppens.com

www.wewelsburg.de