Býčí skála a tajemství mrtvých rukou

Pohanské přízraky 

Blízká Býčí skála v Josefském údolí bývala zasvěcena pohanskému bohům. Jednou přišlo zdaly krásné a početné procesí a v noci se ztratilo v jeskyni. Z hlubin se nesl pláč a kvílení, plálo v nich světlo a zjevoval se tam průvod kostlivců. V minulém století tu byla nalezena soška býčka z doby bronzové, po němž má skála své jméno, a vy kopalo se mnoho koster pravěkých lidí. 

BÝČÍ SKÁLA je název rozsáhlé jeskyně v Josefovském údolí nacházející se mezi městečkem Adamov a obcí Habrůvka. Jeskyně Býčí skála je součástí rozsáhlejšího jeskynního systému, nás ale zajímá pouze jeskyně sama a hlavně její vchodová část – Předsíň. Název dostala tato skála podle nálezu zhruba 10-ti centimetrové sošky býčka, stalo se tak v roce 1869, kdy 2 mladíci našli ve vzdálenosti necelých 10 m od vchodu do jeskyně ve vrstvě dřevěného uhlí polorozbitou keramickou nádobu, v níž bylo spálené proso a právě v něm se našel býček.

800px-Bronze_statue_of_a_bull_(Byci_skala)

Později Dr. Wankel obnovil své výzkumy v Býčí skále a učinil zde další unikátní nálezy: bronzovou přilbici, bronzovou hlavici žezla i soupravu prolamovaných závěsků, prsní pancíř, bronzové součásti vozu, více než 300 náramků, spony a jehlice, osm zlatých čelenek, kovadliny, sekery, kladiva, dýky a rovněž téměř 5000 skleněných perel, které se nacházely po celé Předsíni. Dále se našly předměty z jantaru, různé kamenné předměty (desky, oltář), brousky nebo třeba také amulety z polodrahokamů (achát, heliotrop nebo jaspis – vše odrůdy chalcedonu). V jeskyni byly zastoupeny i kosterní pozůstatky koní, vepřů, hovězího skotu, koz a ovcí. Nejzajímavějším nálezem jsou však četné lidské kosterní pozůstatky, dle objevených lebek se určilo, že zde smrt našlo 17 mužů, 11 žen a 10 patřilo jednicům nedospělého věku.

V jeskyni jsou i stopy po rozsáhlém ohništi a po kamenném dláždění z kamenných desek, na kterém ve spáleném obilí spočívaly 2 useknuté ženské ruce s bronzovými náramky a zlatými prsteny. To, co se stalo před mnoha lety v Býčí skále, se můžeme jen domnívat. Jedna z teorií je ta, že se jednalo o kultovní místo, kde se konaly nejen zvířecí oběti, tuto scénu zachytil mistr nad mistry – Zdeněk Burian.

Postupně se však objevily i další teorie:

• Byla zde pobita skupina obchodníků z jihu – ale proč vrahové ponechali v jeskyni zlato a ostatní předměty?

• Byli zde přepadeni a pobiti kováři, kteří zbohatli při výrobě cenných železných předmětů – ale pak proč tolik ženských koster a opět ponechání kořisti v jeskyni?

• Došlo ke zřícení jeskynního stropu – ale jak pak vysvětlit sečné rány na kostrách?

• Došlo k výbuchu moučného prachu nebo nahromaděného plynu – ve vlhkém prostředí jeskyně značně nepravděpodobné.

• Lidé vhazovali obětiny jeskynním oknem, ty se postupně hromadily – nevysvětluje ani kovárnu, ani rozházené kosterní pozůstatky.

• Bylo zde obětiště, kam lidé přinášeli předměty z dalekého okolí. Při obřadech byla obětována zvířata i lidé. Nalezená kovárna pak byla součástí kultu. Pravděpodobně zatím nejlepší vysvětlení.

Jak se tam dostat: 

http://www.byciskala.cz/MaRS/index.php

MAPA ZDE